Byggprocesser

Våra tjänster för byggprocesser

MARKARBETEN – FÖRANKRING – MONTERING – BESIKTNING – UPPFÖLJNING.
Vi har en flexibel organisation som kan utföra hela processen från beställning till uppsatta produkter, alternativt att vi utför enstaka steg i processen. Kontakta oss för mer information om vad ni behöver hjälp med.

Markarbete

Vi kan utföra markarbetet för uppsättningen av våra produkter vid behov. Standardpris för markarbete inkl. material: 500 kr/m2.

Förankring

Stabilitet och säkerhetskrav kräver att lekplatser/utegym/gungor förankras väl. Våra produkter kan levereras för olika typer av markinstallationer och vi utför gärna förankringen vid behov. (Vi bifogar förankringsinstruktioner när ni väljer att utföra arbetet själva).

Våra produkter kan förankras på två olika sätt

Nedskjutning: Förbereder ett hål för produktens fot som sedans gjuts in i betong.

Markskruv: Skruvar ned en rörskruv ned i marken som produktens fot sedan bultas fast i. Standardpris för förankring inkl. material: 500 kr/tim

Montering

Våra utegym kommer alltid färdigmonterade för att säkerställa rätt montering. Lekplatser och övriga produkter kommer ommonterade. Vi utför montering vid behov. (Vi bifogar alltid monteringsinstruktioner vid leverans av produkter). Standardpris för montering inkl. material: 600 kr/tim

Besiktning

Efter slutförd installation av produkter ska dessa alltid inspekteras med hänsyn till kriterier för säkerhet, funktion och användning. Eventuella avvikelser ska åtgärdas innan produkten tas i bruk.

Övrigt

• Alla priser är exkl. moms
• Resetillägg på 35kr/milen tillkommer.
• Beroende på vilket underlag som väljs så tillkommer detta på den faktiska kostnaden (kan t ex vara sand, fallunderlag etc).

Att tänka på

• Förhindra obehöriga personer till uppbyggnadsområdet för att undvika olyckor.
• Personal som utför arbetsmoment ska ha erforderlig kunskap inom området. Felaktiga monteringar kan innebära säkerhetsrisker, men också förlorad garanti på produkter.

Jag vill veta mer