Certifikat

Trygg lek

 

Vi på LibenPlay Scandinavia är stolta över att våra produkter är tillverkade enligt de krav som ställs på europeiska produkter. Därför kan våra kunder känna sig säkra när man köper produkter från oss som ska användas dagligen av barn och vuxna.
Vi vill inte att någon ska komma till skada när våra produkter används, så därför har vi valt att följa de certifikat som krävs för att hålla en hög standard. Tillsammans jobbar vi mot en bättre och säkrare miljö!

Alla lekplatsprodukter vi erbjuder är utformade och producerade efter den europeiska standarden för lekredskap EN 1176/1177 och vissa produkter är certifierade enligt TÜV, Technischer Überwachungsverein. TÜV är en tysk teknisk övervakningsorganisation som oberoende kontrollerar företag med målet att skydda människor och miljön.

ISO är den internationella standardiseringsorganisationen och representeras av nationella standardiseringsinstitutioner

ISO 14001. Är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.

Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 18000 är en serie standarder som kan ligga till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Ledningssystemet blir en struktur för hur organisationen arbetar med sina arbetsmiljöfrågor. Det omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning av miljöarbetet. I standardserien ingår hittills en kravstandard, OHSAS 18001, och en vägledningsstandard, OHSAS 18002.

Kontakta oss